Bezwaar

De Supportersvereniging FC Groningen heeft recent sponsorovereenkomsten afgesloten met een aantal bedrijven. De vereniging is voornemens dit ook in de toekomst te doen. Door overeenkomsten af te sluiten met bedrijven genereert de Supportersvereniging extra inkomsten die aangewend worden voor activiteiten ten bate van FC Groningen en de supporters.

Het bestuur van de Supportersvereniging wil bijvoorbeeld meer geld uitgeven aan sfeeracties in het stadion, aan sponsoring van de jeugdopleiding van FC Groningen en aan verbeteringen van het clubblad (meer kleur, vaker een poster etc). Kortom, meer financiële middelen betekenen meer ondersteuning voor FC Groningen en meer armslag voor het bestuur van de Supportersvereniging om de belangen van supporters te behartigen.

Als onderdeel van een sponsorovereenkomst kunnen bedrijven het recht verwerven om de leden van de Supportersvereniging, geheel vrijblijvend, te interesseren voor hun product.

In het Huishoudelijke Reglement van de Supportersvereniging staat in artikel 8 hierover het volgende:  “De Supportersvereniging behoudt zich het recht voor, zonder tegenbericht om adresgegevens dan wel e-mail-adres van leden te gebruiken voor doeleinden die direct of indirect de Supportersvereniging van FC Groningen, FC Groningen én/of de leden zelf ten goede komen”.

Bezwaar tegen verstrekken gegevens aan derden
Het bestuur van de Supportersvereniging FC Groningen houdt er rekening mee dat een aantal leden van de vereniging niet (ongevraagd) benaderd wenst te worden door bedrijven. Leden die hier bezwaar tegen hebben, kunnen zij dit kenbaar maken. Het bestuur draagt er dan zorg voor dat de namen van deze leden uit de bestanden verwijderd worden.

Leden die niet benaderd willen worden door commerciële contractanten van de Supportersvereniging FC Groningen, kunnen hiervan bericht geven door een e-mail te sturen naar: info@svfcgroningen.nl of een briefje te sturen naar:

Supportersvereniging FC Groningen
Postbus 9527
9703 LM Groningen