Omwisselpunt voor sc Heerenveen – FC Groningen gewijzigd!

Het omwisselpunt voor supporters die komende zondag de wedstrijd SC Heerenveen-FC Groningen willen bijwonen is gewijzigd. Aanvankelijk zou dit bij de Euroborg gebeuren, maar dat is veranderd in het P+R-Transferium in Hoogkerk, nabij de A7. Dit omdat na overleg met de politie is besloten de voorgenomen proteststoet vanaf die locatie te laten starten.

De organisatie verloopt als volgt:
A. Voor de deelnemers aan de proteststoet
Het omwisselen start vanaf 11.30 uur. De eerste cluster van 100 auto’s, weggeschoten door algemeen directeur Hans Nijland en voorzitter John Schurer van de supportersvereniging, vertrekt om 12.15 uur. Een bus voorzien van spandoeken gaat aan deze stoet vooraf. Een tweede en derde cluster auto’s die aan de proteststoet meedoen, vertrekken telkens vijf minuten later. Alle deelnemers aan de proteststoet krijgen een flyer met uitleg en instructies.

B. Voor de niet-deelnemers aan de proteststoet
Het omwisselen voor de supporters die niet willen deelnemen aan de proteststoet start om 12.45 uur. Zij krijgen een flyer waarin de achtergrond en de bedoeling van het supportersprotest nogmaals wordt uitgelegd.