Bestuur

De leiding van de Supportersvereniging is in handen van het bestuur dat bestaat uit minimaal vijf personen. Binnen het bestuur worden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden benoemd. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn na deze periode herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap is een onbetaalde functie.

Het bestuur van de Supportersvereniging bestaat uit supporters met diverse achtergronden. Allen proberen zij hun kennis en ervaring toe te passen in het belang van de vereniging. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal activiteiten, zowel op de wedstrijddag als op andere momenten. Hij of zij kan hierbij ondersteund worden door een commissie, bestaande uit één of meer vrijwilligers. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

John de Jonge, Voorzitter (john.de.jonge@svfcgroningen.nl)

Ferdi Delies, Secretaris (ferdi.delies@svfcgroningen.nl)

Hans Boorsma, Penningmeester (hans@svfcgroningen.nl)

Rob Groen, Relatiebeheer & Supportershome (rob@svfcgroningen.nl)

Sjoerd-Jan Gispen, Commerciële Zaken (sjoerd-jan@svfcgroningen.nl)

Svend van der Vlugt, Algemene Zaken (svend@svfcgroningen.nl)

Alfred Scholtens, Algemene Zaken (alfred.scholtens@svfcgroningen.nl)