d’Olle Grieze

Het clubmagazine van de Supportersvereniging heet d’Olle Grieze. Sinds de oprichting van de vereniging wordt het blad al uitgegeven, aanvankelijk acht keer per jaar en op dit moment zes keer per jaar. In het blad komen supporters, spelers en trainers aan het woord en lees je wat de vereniging zoal doet.

Het blad opent vaak met een spelersinterview, waarin een speler op een eigenzinnige manier wordt belicht. Tevens wordt in d’Olle Grieze veel aandacht besteed aan de talentvolle jeugd van FC Groningen. De jeugd heeft immers de toekomst.

De redactie bestaat uit supporters met een groen-wit hart, die hun interesse in FC Groningen graag met de lezers willen delen. De redactie is continu bezig om het blad te verbeteren qua lay-out, onderwerpkeuze, diepgang en schrijfstijl. In 2010 is overgestapt naar een full-colour versie van het blad, dat op dit moment wordt uitgegeven door FC Groningen Media