Ombudsman

Vanaf de verhuizing naar de Euroborg heeft de Supportersvereniging een enorme groei doorgemaakt. Hierdoor ontstonden steeds vaker juridische vraagstukken rondom de eigen vereniging. Tegelijkertijd kregen echter ook supporters meer en meer te maken met juridische zaken rondom het bezoeken van wedstrijden. Om al deze vragen te kunnen beantwoorden is in 2007 besloten om binnen de Supportersvereniging de functie van Ombudsman in het leven te roepen.

Wie is de ombudsman?
De Ombudsman bestaat uit een commissie van meerdere vrijwilligers, variërend van mensen met een juridische achtergrond tot mensen die veel ervaring hebben bij het bezoeken van (uit)wedstrijden.

Wat kan de Ombudsman voor mij betekenen?
Bij alle voorkomende juridische vraagstukken rondom het bezoeken van voetbalwedstrijden kan de Ombudsman je met raad en daad terzijde staan. Ben je bijvoorbeeld zeer slecht behandeld bij het bezoeken van een wedstrijd en wil je hier werk van maken? We kunnen hierbij voor je bemiddelen of je ondersteunen bij het indienen van een klacht. Krijg je te maken met een boete of stadionverbod? Wij maken de bezwaarmogelijkheden inzichtelijk en helpen je op weg met het opstellen van een verweer. Bij een eventuele rechtszaak kunnen we je daarbij doorverwijzen naar een advocaat die kennis en gevoel heeft bij bezoeken van voetbalwedstrijden.

Contact
Heb jij als lid van de Supportersvereniging een voetbalgerelateerde juridische kwestie en wil jij advies van de Ombudman? Neem dan contact op via info@svfcgroningen.nl.