Vereniging

De Supportersvereniging FC Groningen is de officiële supportersvereniging van de club. Wij staan achter de FC in voor- en tegenspoed en proberen de club op allerlei manieren te ondersteunen. We zijn een onafhankelijke vereniging met een eigen organisatie en huishoudboekje.

We volgen de ontwikkelingen bij FC Groningen op een positief kritische manier, waarbij we het belang van supporters vooropstellen. We proberen FC Groningen dus zoveel mogelijk te helpen. Wanneer we vinden dat een bepaalde ontwikkeling niet in het belang is van de supporters of de club, trekken we aan de bel.

De Supportersvereniging FC Groningen is opgericht op 24 september 1984 door enthousiaste supporters van dé FC. In de statuten is onder meer de doelstelling van de vereniging vastgelegd. Deze luidt: ‘Het op zoveel mogelijk manieren steunen van de voetbalclub FC Groningen en het behartigen van de belangen van de supporters van FC Groningen.’

De vereniging beschikt over een groot Supportershome, dat is gevestigd in het stadion. Hier kun je onder het genot van een hapje en een drankje met andere supporters de wedstrijd voorbeschouwen en na afloop natuurlijk de overwinning vieren of het verlies verwerken. In de rust is het Supportershome toegankelijk via de Noordtribune.

Om de belangen van de supporters te behartigen is er geregeld overleg met FC Groningen op diverse niveaus.

Leden worden via het clubmagazine d’Olle Grieze vier keer per jaar op de hoogte gehouden van zaken die binnen de club en de vereniging spelen. Actuele zaken lees je op de website van de vereniging en op haar Facebook-, Instagram- en Twitteraccount.

Ambassadeurs
Arjen Robben, Erik Nevland, de broers Ronald en Erwin Koeman en Martin Drent zijn de ambassadeurs van de Supportersvereniging.

Verenigingsjaar en ledenvergadering
Het verenigingsjaar van de Supportersvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), die meestal in oktober wordt gehouden, brengt het bestuur verslag uit aan de leden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt gelijk met het verenigingsjaar. Dit betekent dat supporters voor een heel seizoen lid zijn, of voor een gedeelte, wanneer je je in de loop van het seizoen aanmeldt. Na afloop van het seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar het lidmaatschap schriftelijk wordt beëindigd. Het lidmaatschap van de Supportersvereniging is alleen voor natuurlijke personen. Bedrijven of andere organisaties kunnen geen lid worden. Zij kunnen de vereniging wel sponsoren.

Het lidmaatschap biedt vele voordelen.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt de contributie 18,50. Supporters jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar betalen 11 euro. Ten slotte is er nog een gezinslidmaatschap voor 37 euro per seizoen.

Aan het begin van het verenigingsjaar (juli) moeten de leden de contributie voor het nieuwe seizoen voldoen. Dit verloopt via een machtiging tot automatische incasso.

Nog geen lid en je wilt je aanmelden? Klik dan hier.