Vanavond: Algemene Ledenvergadering

Vanavond maandag 3 oktober om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging. Je bent van harte welkom om de vergadering in het Supportershome bij te wonen. Het bestuur van de vereniging zal het afgelopen verenigingsjaar uitgebreid bespreken en kondigt toekomstige ontwikkelingen aan. Leden kunnen zich op de avond laten informeren, hun mening verkondigen en als klankbord dienen voor het bestuur. Het bestuur hecht er daarom veel waarde aan, dat zoveel mogelijk leden zich laten zien en horen.

De agenda ziet er als volgt uit:
• Opening
• Ingekomen stukken / mededelingen
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2010
• Jaarverslag seizoen 2010-2011
• Financieel jaarverslag, begroting en contributie
• Verslag kascommissie
• Benoeming nieuwe kascommissie
• Bestuurssamenstelling
• Rondvraag
• Sluiting

Na de pauze (rond 21.00 uur) is er een forum met Hans Nijland, Henk Veldmate, een speler van FC Groningen en Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken.