Geen verkoop Excelsior-uit; FC voert actie

FC Groningen zal geen verkoop opstarten voor de uitwedstrijd tegen Excelsior van vrijdag 23 maart. Dit naar aanleiding van een peiling van de meningen van supporters in de afgelopen week. De club en supporters zijn het niet eens met de opgelegde vervoersregeling. FC Groningen zal uitsluitend met medewerkers actie voeren in het uitvak.

Een week geleden besloot FC Groningen naar de mening van de achterban te vragen. Iedereen werd de kans geboden zijn of haar mening te laten horen middels een e-mail naar de club. Unaniem in alle 228 reacties werd gemeld dat men van mening is dat de club actie moet voeren. Uit de inhoud van de mails komt ook duidelijk de betrokkenheid en noodzaak tot actie naar voren. Verreweg het grootste gedeelte van de fans is voor een boycot van de wedstrijd en vindt dat de club geen kaartverkoop moet opstarten.

Mede op basis van de reacties heeft de clubleiding besloten geen verkoop voor supporters op te starten. Enkele supporters hebben aangegeven ondanks de boycot graag af te reizen naar Rotterdam om de spelers te ondersteunen. Het was dan ook geen gemakkelijke keuze. Met de acht fans die toch hadden willen afreizen, heeft de club eerder vandaag getracht te bereiken om het besluit persoonlijk toe te lichten. In de meeste gevallen is dat reeds gelukt.

Om een duidelijk signaal af te geven aan de Rotterdamse overheid zal FC Groningen enkel en alleen met personeel en clubfunctionarissen zoals de directeur, een lid van de Raad van Commissarissen en de veiligheidscoördinator in het uitvak plaatsnemen. Op deze manier wil de club aangeven als één blok achter de boycot te staan en het standpunt verkondigen dat de verplichte buscombi in dit geval een ‘absurde en niet proportionele wijze van vervoer’ is.

De buspassagiers zullen vrijdag 23 maart overigens ook exact het reguliere protocol volgen dat door de opgelegde vervoersregeling van kracht is. Dit betekent dus ook dat de club heeft afgezien van het recht op bestuurskaarten, sponsorkaarten en kaarten voor geblesseerde of geschorste spelers op de thuistribunes. Met de actie hoopt FC Groningen in de toekomst voor haar fans meer soepele vervoersregelingen naar uitwedstrijden te kunnen bewerkstelligen.