Lid voor Supporters in RvC van FC Groningen

Vanaf maart 2019 hebben aantal leden van Supportersvereniging FC Groningen, Rolly Side, Ultras Cruoninga en Z-side zich hard gemaakt om meer aandacht voor supportersbeleid binnen FC Groningen te realiseren. Hiervoor is met succes de samenwerking opgezocht met verschillende geledingen van onze club en dit heeft een uniek resultaat gehad. 
In samenwerking met FC Groningen zal de nieuw opgerichte stichting ‘Ons Groningen’, bestaande uit de eerder benoemde groepen, een nieuw lid van de Raad van Commissarissen van FC Groningen selecteren en aanstellen. Tot 21 mei is er de mogelijkheid voor iedereen die in het profiel denkt te passen om zich aan te melden voor deze vacante positie via het e-mail adres: info@onsgroningen.com.

In onderstaand officieel persbericht vind je alle details van de procedure en reacties van de betrokkenen. Verspreid deze kans zoveel mogelijk zodat we samen tot de best mogelijke kandidaat voor onze club komen.

Lid voor supporters in RvC van FC Groningen

De Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen gaat op zoek naar een kandidaat-lid, die supportersaangelegenheden in zijn of haar portefeuille krijgt. Hiermee geeft FC Groningen gehoor aan de wens van Stichting “Ons Groningen”, waarin alle actieve supportersgeledingen van FC Groningen zijn vertegenwoordigd, te weten: Supportersvereniging FC Groningen, Rolly Side, Ultras Cruoninga en Z-Side.

In maart 2019 is er een eerste overleg geweest tussen een afvaardiging van de supporters van FC Groningen, het Stichtingsbestuur – die de Raad van Commissarissen van FC Groningen benoemt – en de RvC van de club. Aanleiding voor het gesprek was de wens van de supporters om een voordracht te kunnen doen voor een RvC-lid, die specifiek supporterszaken behartigt binnen het toezichthoudende orgaan van de Trots van het Noorden.
 
“Ons Groningen”
Stichting “Ons Groningen” is op 20 januari 2020 formeel opgericht. Een speerpunt van de stichting is een supportersbeleid van de club, dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de achterban. De afgelopen maanden is hierover veelvuldig gesproken met het Stichtingsbestuur van de club en de RvC. Uitkomst van die gesprekken is dat een voordrachtcommissie bestaande uit twee leden van de RvC en twee bestuursleden van Ons Groningen een voorstel zal doen voor de benoeming van een commissaris. Deze commissaris zal naast de gebruikelijke toezichthoudende en adviserende taken ‘supportersaangelegenheden’ als specifiek aandachtspunt in zijn of haar portefeuille krijgen.
 
Mutaties
De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie van de Trots van het Noorden. Het toezicht dient er mede toe de strategische koers van FC Groningen te versterken. Daarnaast is het toezicht gericht op het functioneren als klankbord voor de directie, waarbij gevraagd en ongevraagd adviezen worden gegeven.

Aan het eind van dit seizoen verloopt de termijn van Edward Wielens als lid van de RvC van FC Groningen. Wielens zal dan toetreden tot het Stichtingsbestuur van de club. Het huidige bestuur van de Stichting Houdstermaatschappij van Aandelen wordt gevormd door Marco Out, Wim Entzinger en – sinds kort – Martin Robaard (55), agrarisch ondernemer en woonachtig in Haren.
 
Met de toetreding van Wielens tot het Stichtingsbestuur zal Wim Entzinger dat bestuur verlaten.
 
Door het verstrijken van de termijn voor Wielens als RvC-lid ontstaat per 1 juli 2020 de mogelijkheid om in overleg met “Ons Groningen” een commissaris te benoemen.
 
Reacties
Marco Out, voorzitter van het Stichtingsbestuur, zegt hierover: “FC Groningen is van ons allemaal. Het is daarom een goede ontwikkeling om de supporters een rol te geven bij de samenstelling van de RVC.”
 
Erik Mulder, voorzitter van de RvC van FC Groningen, zegt in een toelichting hierop: “Het is een goede situatie als er vanuit een breed perspectief toezicht wordt gehouden op het realiseren van de doelstellingen van FC Groningen. Eén van die doelstellingen is het weer vol krijgen van ons stadion en als een commissaris vanuit de supportersgeledingen daaraan kan bijdragen, is dat uiteraard zeer welkom. Dit is voor de club een nieuwe en unieke ontwikkeling, die wat ons betreft past bij een volksclub als FC Groningen.”
 
Algemeen directeur Wouter Gudde vult aan: “Vanaf het begin van mijn aanstelling zijn wij direct de gesprekken opgestart met de diverse supportersgeledingen binnen de club. Die gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Wij nemen onze supporters graag mee in ons verhaal en lichten beleidsbeslissingen toe. Binnen de RvC leggen wij hierover verantwoording af en dan is het goed dat de rol van de supporters hierbinnen is verankerd.”
 
Profiel
John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, is opgetogen. “Voetbal speel je voor publiek. Supporters zijn daarin onmisbaar, net als sponsors die vaak ook groot supporter zijn van de club. Wij vinden het een hele mooie stap dat FC Groningen binnen de RvC een lid wil benoemen die een duidelijke visie heeft op de ontwikkelingen op het gebied van supporterszaken en oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat er bij de supporters van de club leeft. Ik roep een ieder op, die zich serieus herkend in het opgestelde profiel, om zich bij ons te melden. Mailen kan vóór 21 mei naar info@onsgroningen.com. Er wordt een voordrachtcommissie voor het nieuwe RvC-lid ingesteld, die bestaat uit een delegatie van de Raad van Commissarissen en Ons Groningen. Wij zijn heel enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling op supportersgebied.”

Bekijk hier het functieprofiel Lid Raad van Commissarissen FC Groningen