Algemene Ledenvergadering vindt digitaal plaats

Zoals jullie weten wilden wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) afgelopen oktober houden. Maar vanwege coronamaatregelen was een fysieke vergadering niet mogelijk en hebben we de ALV op basis van de coronawet uitgesteld tot 9 maart.

Helaas moeten we nu wel tot de conclusie komen dat we ook dan fysiek niet bij elkaar kunnen komen. Uitstellen kunnen en willen we de ALV echter niet meer. De ALV zal dan ook online gehouden op dinsdag 9 maart om 19.30 uur via Google Meet. 

Geef naam en adres door

Omdat een online ALV voor de eerste keer nog best lastig te organiseren is, verzoeken wij leden die willen deelnemen zich van tevoren op te geven. Dit kan door je aan te melden door een mailtje te sturen naar alv@svfcgroningen.nl met in dat mailtje je naam, adres en lidnummer (als je die weet). Doe dit uiterlijk voor 5 maart zodat we een goede inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers. Mensen die zich opgeven krijgen voor de ALV een mail met de link naar de vergadering.

Het jaarverslag 2019-2020, de jaarrekening 2019-2020 en de begroting 2020-2021 is te downloaden via deze link. Door het invullen van jouw postcode (geen spatie tussen de cijfers en letters, dus 1111AA en niet 1111 AA) en huisnummer (zonder eventuele toevoeging) kun je de deze documenten inzien en opslaan.