In memoriam: Evert Huiting

Op 20 mei is Evert Huiting overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was in 1984 mede-oprichter van de huidige Supportersvereniging FC Groningen. ‘Vele fans waren 37 jaar geleden van mening dat een mooie club als FC Groningen een officiële supportersvereniging moest hebben, en zo geschiedde’, weet Jan Dijk nog, samen met Huiting één van de vijf mede-oprichters.

‘Na een onwennige start – er kwamen vele zaken op het bestuur af, alleen al de administratieve zaken zorgden voor veel werkzaamheden – mochten we terugkijken op een succesvolle beginperiode met onder andere het opstarten van clubblad d’ Olle Grieze, het organiseren van de jaarlijkse Open Dag en forumavonden waarbij directie, technische staf en spelers van FC Groningen aanwezig waren. En natuurlijk het regelen van busreizen naar de uitwedstrijden van de FC’, herinnert Dijk zich.

Eind jaren 70 leerde hij Huiting goed kennen, toen ze samen meerdere jaren samen in de klas zaten op de MEAO in Groningen. Als fans van FC Groningen bouwden de twee al snel een vriendschap op. ‘Ook kregen we lucht van de initiatieven van de heren Hofsteenge en Eimers om een supportersvereniging op te richten en we sloten ons bij hen aan om te kijken of het haalbaar was een vereniging op te richten. Zo is het balletje gaan rollen’, vertelt Dijk.

Huiting werd op zijn beurt penningmeester in het oprichtingsbestuur. ‘Er kwam heel wat op zijn bordje terecht, want in de beginperiode dienden er heel wat zaken geregeld te worden met maar weinig geld in kas. Hij heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten door zijn nimmer aflatende inzet. Hij heeft met zijn positieve instelling en dito uitstraling zeker een steentje bijgedragen aan het succes van de vereniging en hij was trots op de goede start en bloei van de supportersvereniging.’

‘Namens de oprichters en ongetwijfeld namens de (toenmalige) leden van de supportersvereniging van FC Groningen zeg ik via deze weg: Evert, bedankt voor al je inspanningen en je positiviteit die je hebt geleverd, gaat Dijk verder. ‘Je zult van boven vast en zeker meekijken hoe het de club en supportersvereniging vergaat. We zullen je nooit vergeten. Rust zacht.’

Evert Huiting is 63 jaar geworden.