Paul Zweverink als intermediair aangesteld

FC Groningen stelt per 1 april 2010 Paul Zweverink aan als intermediair tussen supporters en clubleiding. Daarmee wil de clubleiding ervoor zorgen dat het begrip tussen met name de fanatieke supporters en de clubleiding verbeterd en versterkt wordt.


In de nieuwsbrief van Hans Nijland van vandaag wordt de aanstelling van Zweverink nader toegelicht:

“De relatie tussen de Groningen Fanatics en de club is de afgelopen tijd zorgzaam geweest. Uit de gevoerde gesprekken werd wel duidelijk dat iedereen het beste met de club voor heeft, maar dat we niet altijd dezelfde mening delen en elkaar soms ook niet begrijpen. Daarom gaat Paul Zweverink per 1 april bij FC Groningen een functie bekleden als intermediair tussen supporters en clubleiding. De huidige journalist van het Dagblad van het Noorden zal zich daarbij vooral inzetten voor het verbeteren en versterken van het begrip tussen met name de fanatieke supporters en de clubleiding.” (Bron: Nieuwsbrief FC Groningen)

Enkele weken geleden is ook de Supportersvereniging op de hoogte gebracht van de plannen van FC Groningen om Paul Zweverink aan te stellen. Paul heeft vervolgens met het bestuur van de Supportersvereniging als (uiteraard) ook met de Groningen Fanatics contact gezocht om te inventariseren of zijn aanstelling ook door de supporters gesteund wordt. Voor zowel de club als Paul zelf is dat een essentiële voorwaarde, omdat deze functie niet zonder dit vertrouwen uitgevoerd kan worden. Het bestuur van de Supportersvereniging en de Groningen Fanatics hebben aangegeven Paul graag in deze rol te zien.

Paul is een bekende bij veel supporters en hij begrijpt de problematiek waar fanatieke supporters vaak mee te maken hebben. Tegelijkertijd begrijpt hij vanuit zijn huidige functie ook de belangen van de clubleiding. Het bestuur van de Supportersvereniging heeft er alle vertrouwen in dat Zweverink kan zorgen voor meer onderling begrip tussen de clubleiding en de fanatieke aanhang en ziet de samenwerking met Paul positief tegemoet.