Pasfotoregistratie voor uitwedstrijden afgeschaft

FC Groningen heeft in overleg met de Supportersvereniging besloten de verplichte pasfotoregistratie voor uitwedstrijden af te schaffen. Dit omdat het uitgangspunt van het invoeren van die registratie, het komen tot soepelere vervoersregelingen voor de geregistreerde uitsupporters, niet is gehaald. Daarom is besloten deze extra drempel weg te nemen.

Om toch zeker te blijven dat de supporter, die het kaartje voor de uitwedstrijd heeft gekocht, ook daadwerkelijk de persoon is die meereist, zal een actieve legitimatieplicht worden ingevoerd. De supporter kan zich middels een rijbewijs, ID-kaart of paspoort identificeren. De naam op het identificatiebewijs dient dezelfde te zijn als de naam op het omwisselbiljet en alsook de naam op de club- of seizoenkaart waar het omwisselbiljet mee is gekocht.

Volgens de KNVB-voorwaarden kan een gemeente van de plaats waar de wedstrijd wordt gespeeld de fotoregistratie nog steeds verplicht stellen voor uitsupporters. Daarom zal FC Groningen het fotobestand wel bewaren en inzetten, mocht dit nodig zijn. FC Groningen zal tijdig via de website communiceren wanneer deze verplichting van toepassing is. Reeds fotogeregistreerde supporters hoeven verder geen actie te ondernemen en kunnen in bovengenoemd geval terugvallen op hun eerdere registratie.

FanTour
Met ingang van komend seizoen is de FanTour-prijs voor het bezoeken van uitwedstrijden van FC Groningen vastgesteld op 34 euro. Dat is een verhoging van 2 euro ten opzichte van vorig seizoen. FC Groningen is genoodzaakt de prijs te verhogen in verband met de stijging van de kosten waarmee FC Groningen te maken krijgt. De prijzen van busvervoer zijn hoger geworden en – in tegenstelling tot FC Groningen – hebben veel andere clubs ook de ticketprijzen verhoogd.

FC Groningen is helaas genoodzaakt deze prijsverhoging door te berekenen. De club heeft niet de insteek winst te maken op de FanTour. FC Groningen moet per seizoen zelfs een bedrag toeleggen op de FanTour, maar heeft dit er graag voor over om toch door een zo groot mogelijke supportersschare gesteund te worden.

Leden van de Supportersvereniging krijgen op de voorverkoopavond nog altijd 6 euro korting ten opzichte van de normale prijs, waardoor leden 28 euro betalen. De data van de voorverkoopavonden zullen via d’Olle Grieze en de websites van de Supportersvereniging en FC Groningen gecommuniceerd worden.