Eigen vervoer

Als supportersvereniging sta je voor alle supporters. Je hebt bij FC Groningen te maken met verschillende stromingen met verschillende wensen. Toch is er één wedstrijd waarover de verschillende groeperingen het eens zijn: de wedstrijd in Heerenveen hoort met eigen vervoer bezocht te kunnen worden.


Voorafgaand aan het vorige seizoen (2009-2010) hebben we een brief ontvangen van de gemeente Heerenveen. Hierin werd melding gemaakt van meerdere incidenten tijdens diverse thuiswedstrijden, waaronder die tegen FC Groningen. Er werd ons aangekondigd, dat wanneer zich bij de eerstkomende wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen incidenten zouden voordoen, in het jaar daarop een (auto-)combi zou worden opgelegd. De wedstrijd verliep verder uitstekend, mede door een prachtig doelpunt van Nordstrand. Enkele weken na afloop van de wedstrijd bleek echter wel, dat zes mensen zich moesten verantwoorden voor hun gedrag bij de veiligheidscommissie van FC Groningen.

Op 26 augustus van dit jaar ontvingen wij een brief van de burgemeester van Heerenveen met daarin de mededeling dat de wedstrijd dit jaar bezocht diende worden met een autocombi. Gezien ons standpunt met betrekking tot eigen vervoer waren wij en ook FC Groningen het niet eens met deze beslissing. Er werd besloten om in overleg te gaan met Heerenveen, samen met FC Groningen. Inmiddels kregen wij ook al een officiële beschikking van de gemeente Heerenveen.

Op 16 november zijn wij met een delegatie van drie man vanuit de Supportersvereniging en een delegatie van drie man vanuit FC Groningen naar Heerenveen gegaan. Bij dit gesprek zaten ook de burgemeester van Heerenveen, de veiligheidsspecialist van de gemeente, een politieagent en een afvaardiging van de sportclub Heerenveen. Tijdens het gesprek kregen wij de mogelijkheid om onze mening kenbaar te maken. Het gesprek eindigde uiteindelijk met de afspraak dat er mogelijkheden waren om van de autocombi af te zien, maar dan diende vanuit Groningen een voorstel te komen om de wedstrijd ordentelijk te laten verlopen.

Op 23 november hebben wij een gesprek gehad met de diverse geledingen van de FC-supporters. Bij dit gesprek was een afvaardiging aanwezig van FC Groningen, Supportersvereniging FC Groningen, Groningen Fanatics, Z-Side en intermediair Paul Zweverink. We besloten tevens sc Heerenveen en de supportersvereniging van sc Heerenveen te benaderen om samen op te trekken voor een soepele vervoersregeling. Paul Zweverink heeft uiteindelijk een duidelijke brief opgesteld die is ondertekend door directie en management van beide BVO’s, de supportersverenigingen van beide clubs, de Groningen Fanatics en de Z-Side en naar de burgemeester van Heerenveen is gestuurd. Helaas bleef de burgemeester na het ontvangen van deze gezamenlijke brief van mening dat de autocombi gehandhaafd diende te blijven.

Op 16 december ben ik naar het reguliere vooroverleg gegaan, samen met de veiligheidscoördinator van FC Groningen, Matthias Mulder. Ook tijdens dit vooroverleg kregen we geen wijzigingen voor elkaar. Bij terugkomst in Groningen hebben we gesproken over mogelijk te nemen juridische stappen om toch tot ‘eigen vervoer’ te komen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wilden we hierover een beslissing nemen.

We zijn echter ingehaald door ontwikkelingen rondom de uitwedstrijd tegen Excelsior. Op 18 december werd ik telefonisch benaderd. Er schijnen problemen te zijn geweest met supporters van de FC. Er is voor de wedstrijd een groep ongeveer zestig man aangehouden en teruggestuurd, omdat er met vuurwerk gegooid zou zijn op het perron in Rotterdam. Ook op de terugweg schijnt er een en ander voorgevallen te zijn. Het is te vroeg om conclusies te trekken; daarvoor zullen we eerst de feiten boven water moeten zien te krijgen, maar het behoeft geen nadere uitleg wat de gevolgen zijn met betrekking tot de beeldvorming rondom onze uit-supporters. De driehoek van Heerenveen, bijvoorbeeld, zal dit incident aanwenden om hun beslissing kracht bij te zetten.

Op zondag heb ik diverse malen contact gehad met verschillende instanties en betrokkenen, met FC Groningen en met Paul Zweverink. Op maandag heb ik de spoorwegpolitie en de korpsbeheerder van Rotterdam gebeld, want we willen graag duidelijkheid over de gang van zaken. Duidelijkheid over welke feiten er nu precies gebeurd zijn, op basis waarvan de politie van Rotterdam heeft ingegrepen en de manier waarop onze supporters daarna zijn behandeld. Pas als die feiten boven tafel zijn, kunnen we goed beoordelen hoe we verder kunnen handelen. Die duidelijkheid is mij vanuit Rotterdam toegezegd. Men zal mij en ook FC Groningen van de bevindingen van afgelopen zaterdag op de hoogte stellen. We zullen met FC Groningen en andere geledingen binnen de club nauw contact houden over hoe we daarna verder moeten.

Voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen komt die duidelijkheid te laat. Tot die tijd rest ons helaas weinig anders dan de inspanningen voor eigen vervoer naar Heerenveen voorlopig op te schorten en dat doet mij erg veel pijn.

John Schurer,
Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen