De toekomst en de nasleep van de treinreis Rotterdam

Ondanks de feestdagen, die eigenlijk een rustpunt zouden moeten zijn, ben ik erg druk bezig geweest met de nasleep van de treinreis naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Ik heb veel mensen gesproken, zowel supporters die meegereisd zijn, als diverse overheidsinstanties, die er mee te maken hadden.


Ik doe dat liever goed en rustig, dan dat ik mee ga in emoties. Gewoon, omdat je dan een beter beeld krijgt en dit ook je verantwoordelijkheid is als bestuurslid en als voorzitter van de Supportersvereniging. De officiële rapporten heb ik nog niet onder ogen gekregen, maar ik heb wel een paar persoonlijke gesprekken gevoerd. Deze gesprekken waren met politie Rotterdam en met de spoorwegpolitie, die deze treinreis prima begeleidde.

Wat mij ook nu weer opvalt in deze zaak, is dat de diverse rapporten of de uitleg van de verschillende partijen vaak (totaal) niet op elkaar aansluit. Details kan ik nog niet geven, omdat ik de officiële rapporten nog moet inzien, maar ik val soms wel met verbazing van de stoel van de gesprekken die ik voer. Je hoort van de politie Rotterdam en de spoorwegpolitie gewoon twee verschillende verhalen.

Ook in het overleg over de autocombi naar Heerenveen zat ik soms verbaasd te kijken over hoe een beslissing tot stand komt. Aan de ene kant hoor je een mager verhaal over problemen, die er vorig seizoen zouden zijn geweest van Heerenveen. Aan de andere kant zijn er drie rapporten (driehoek-Heerenveen, driehoek-Groningen en de KNVB) waarin niets staat over diezelfde problemen. Sterker nog: er was één rapport dat een pluim uitdeelde over hoe alles gelopen was. Het derde voorbeeld is de zaak-Tilburg. Jullie weten hoe dat afgelopen is: excuses en honderd vrijkaarten.

Het is duidelijk, dat als je met een grote groep supporters op pad bent naar een wedstrijd, dat er dan wel eens incidentjes gebeuren. Vaak zijn het echter maar een paar mensen, die het voor een hele grote groep verknallen. Omdat die grote groep vervolgens verantwoordelijk wordt gesteld voor iets, waar de groep part nog deel aan heeft. Zo ook in Rotterdam. En dat is onacceptabel. De politie moet er veel scherper in zijn om die paar mensen aan te pakken die het voor velen verknoeien. Dat geeft ons als Supportersvereniging ook handvatten om daar op in te springen en dan is het probleem ook voor de toekomst opgelost.

Je hoort vaak ‘Dat is niet te doen’, maar dat is een kulverhaal. Als ik in de Herestraat twee etalages ingooi, wordt toch ook niet iedereen in de Herestraat opgepakt? Het zijn keuzes die je maakt. Het zijn verkeerde inschattingen, die heel bepalend zijn voor vele mensen die van goede wille zijn. Het politieoptreden in Rotterdam is gebaseerd op feiten, die men heeft opgevraagd bij de spoorwegpolitie. Men heeft gereageerd op een treinreis, die heel gemoedelijk en zonder problemen is verlopen, behoudens twee rotjes die bij het overstappen (wat ruim een half uur duurde) op een station afknalden. Het probleem zijn niet de dienders, die op het station aan het werk zijn, maar de politieleiding die nog steeds niet begrijpt hoe je met zo’n situatie om moet gaan. Angst, onzekerheid en de beeldvorming naar buiten toe zijn allemaal zaken die bij een politieoptreden meespelen.

Ze verschuiven het probleem van beeldvorming naar de supporters en dat is voor mij bij deze zaken onacceptabel. Onschuldige supporters die door toedoen van enkelen in de problemen komen, met als gevolg dat er een beeldvorming ontstaat, die niet op feiten berust. Voetballen is emotie, passie en clubliefde en dat is wereldwijd. De sfeer die daar bij hoort, kun je niet veranderen door op deze manier met supportersgroepen om te gaan. Het vertrouwen in de politie neemt op deze manier af en men ziet wat dit maatschappelijk teweeg heeft gebracht de laatste jaren. Een slechte ontwikkeling. Het is het verhaal van een paar hangjongeren die de buurt beheersen, waardoor de mensen die er al jaren normaal wonen, uiteindelijk vertrekken. Pakt men die paar hangjongeren aan, dan is het probleem opgelost.

FC Groningen en de Supportersvereniging hebben een weg ingezet die anders is. Het is soms vallen en opstaan, maar we kijken niet om, wij pakken ook onze verantwoordelijkheid. Krijgen we van de overheid weinig hulp om daar het denkpatroon te veranderen, dan is dat jammer; wij gaan door. De Supportersvereniging steunt het beleid van de club. Supporters van FC Groningen, die problemen hebben gehad waar ze nog part of deel aan hebben, zullen wij altijd (onder)steunen. We zullen ons inzetten om zaken boven water te krijgen en gedupeerde supporters kunnen zich bij ons melden. Het nieuwe platvorm “Recht op voetbal” kan wellicht ook een belangrijke rol vervullen, want er is nog veel winst te behalen.

John Schurer,
Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen