Supporterszaken, een nieuw platform: de SBV

Het uitwedstrijdenbeleid heeft volop onze aandacht. De problemen van de afgelopen jaren willen wij tot een minimum beperken. Overleggen met de driehoeken door heel Nederland hebben ons geleerd dat daar nog veel winst is te behalen. Dat kan maar op één manier en dat is de politiek te benaderen en er mee in gesprek raken. De voetbalwet in Nederland is voor ons een te slap aftreksel die niet veel zoden aan de dijk zet. De Supportersvereniging FC Groningen is daarom vorig jaar al begonnen met een overleg in kleine kring.

De al bestaande en aansluitende partijen waren een aantal andere Supportersverenigingen in den lande. Tevens hebben de KNVB en Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken zich bij ons aangesloten om te komen tot een werkzame situatie in Nederland. Er is besloten tot het oprichten van een supportersplatform waar per club één supportersvereniging zich kan aansluiten. De Supportersvereniging FC Groningen heeft “Recht op Voetbal“ tijdens deze vergaderingen geïntroduceerd. Recht op Voetbal heeft door ervaring in het verleden kijk op het juridische aspect en kan het gevoel van Supporters goed onderbouwen. Wat ook belangrijk is dat door Recht op Voetbal een netwerk wordt aangeboord waar we moeten zijn, namelijk de politiek. Op 1 september aanstaande zal dit platform bekrachtigd worden en een officiële gesprekspartner worden van de KNVB en de Minister. Dit alles is ontstaan na de actie “de stoet naar Heerenveen”, georganiseerd door de Supportersvereniging in samenwerking met de Groninger Fanatics en de Z-side. Samen met het Supportersproject FC Groningen werd daar een duidelijk statement neergezet dat nu uiteindelijk resulteert in het Supporters Platform Betaald Voetbal, de SBV. Een grote stap voorwaarts waar wij als Supportersvereniging FC Groningen trots op zijn.
Op donderdag 1 september 2011 vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats van het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) in het Supportershome FC Utrecht te Utrecht.

Tot op heden hebben 21 van de 38 officiële supportersverenigingen van betaald voetbalorganisaties de onderstaande intentieverklaring ondertekend. Dit aantal loopt nog op. Wij proberen middels het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) onze visie te bereiken:

In de toekomst dient er een situatie te zijn gecreëerd waar de supporters zich optimaal op hun gemak en veilig voelen bij uit- en thuiswedstrijden en er optimaal van het voetbal genoten kan worden. Landen als Engeland, Schotland en Duitsland hebben in een twintigtal jaren een proces doorlopen dat op termijn leidt tot het boven gestelde doel. In Nederland zullen we ook hier de randvoorwaarden voor moeten creëren.

Geef Betaald Voetbal terug aan de Fans
Intentieverklaring Oprichting Supportersplatform Betaald Voetbal

Voetbal is en blijft de leukste sport om naar te kijken. Wet- en regelgeving en (gebrekkige) uitvoering hiervan maken het helaas steeds moeilijker om uit- en thuiswedstrijden te bezoeken in de eredivisie en eerste divisie. Daarnaast worden voetbalsupporters in de media vaak gestigmatiseerd en snel over één kam geschoren met hooligans en vandalen.

Men vergeet vaak dat miljoenen supporters wereldwijd verbroederd worden in stadions, op werkplekken en noem maar op. Waar de overheid grote bedragen besteedt aan sociale cohesie, nabuurschap, nationale en regionale identiteit en dit zwaar stimuleert, wordt dit aspect van het voetbalsupporterschap volledig verwaarloosd.

 Gelukkig worden allerlei lokale initiatieven opgestart die het beeld van voetbalsupporters proberen aan te passen. Daarnaast beginnen ook supportersverenigingen steeds meer georganiseerd te werken aan een beter imago. Er wordt krachtig afstand genomen van voetbalgeweld en hooliganisme.

Het op te richten Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) moet handvatten gaan bieden voor supportersverenigingen om de belangen te behartigen van de goedwillende voetbalsupporters. Een representatief Supportersplatform kan de betaalde voetbalorganisaties veel meer bieden dan alleen een fysieke aanwezigheid bij de wedstrijden en vocale steun aan het team. Te lang zijn de supporters genegeerd en stiefmoederlijk behandeld. Jarenlang zijn ze aangezien als ‘passieve aandeelhouders’; ze steken veel tijd en energie in hun club, maar krijgen er voor hun gevoel niets voor terug. Het Supportersplatform in oprichting heeft de intentie dit te veranderen.

Voor aanvang van de voetbalcompetitie 2011-2012 moet het fundament voor een goed functionerend overkoepelend orgaan/platform voor alle voetbalsupporters gelegd zijn. De vertegenwoordigers van dit platform zullen dan ook naar buiten toe (zoals richting KNVB, hoorzitting Tweede Kamer etc.) de supporters vertegenwoordigen.

Missie
Het voor alle supporters van thuis- en uitwedstrijden van betaalde voetbalorganisaties mogelijk willen maken dat:
· Er niet of nauwelijks drempels zijn voor bezoek aan wedstrijden.
· Er op een zo prettig mogelijke wijze genoten kan worden van wedstrijden.
· Mensen en organisaties die supporters belemmeren bij het op een normale manier supporteren van het voetbal de wind uit de zeilen genomen wordt.
Verder:
· Inspannen voor een betere ‘Voetbalwet’, die ingezet wordt tegen individuen in plaats van groepen van supporters.
· Creëren van een orgaan dat de belangen van de supporters van BVO vertegenwoordigt bij KNVB, Politiek en andere overheden en instanties
· Platform wordt een positieve, niet discriminerende en breed vertegenwoordigde groep van supporters, transparant, toegankelijk en controleerbaar.
· Iedere BVO kan door maximaal één officieel erkende supportersvereniging in het platform vertegenwoordigd worden.

Visie
In de toekomst dient er een situatie te zijn gecreëerd waar de supporters zich optimaal op hun gemak en veilig voelen bij uit- en thuiswedstrijden en er optimaal van het voetbal genoten kan worden. Landen als Engeland, Schotland en Duitsland hebben in een twintigtal jaren een proces doorlopen dat op termijn leidt tot het bovengestelde doel. In Nederland zullen we ook hier de randvoorwaarden voor moeten creëren.
Het Supportersplatform Betaald Voetbal in oprichting is verheugd een voortrekkersrol te willen en kunnen spelen voor alle supporters in Nederland en zal het Nederlandse voetbal en het positieve imago nog verder gaan versterken!

John Schurer,
Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen