Overzicht stadionverboden (9)

Zoals elk kwartaal geven we hierbij, in samenwerking met FC Groningen, een recent overzicht van het aantal stadionverboden bij FC Groningen. Het bijgevoegde overzicht is geactualiseerd tot 16 juli 2012. Het aantal stadionverboden is in de afgelopen periode gelijk gebleven: 23 stadionverboden op naam.

Enkele feiten:

– Bij wedstrijden tegen tegen FC Twente, Ajax en FC Utrecht zijn de meeste stadionverboden uitgedeeld.
– Veruit de meeste verboden komen door het niet tijdig (binnen 6 weken) inleveren van een goedlijkende pasfoto.
– Ook het betreden van het speelveld, openlijke geweldpleging en het schaden van de belangen van Betaald Voetbal scoren hoog.
– Bijna alle verboden zijn 3 jaar of langer. Dit komt vaak doordat de straf wordt verdubbeld bij het niet inleveren van een pasfoto.

Download het meest recente overzicht (PDF).

Dian de Bruijn,
Juridische Zaken Supportersvereniging FC Groningen