Beroering in supportersland

Afgelopen donderdagavond was de algemene ledenvergadering van het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) in Utrecht. Zoals bekend hebben wij als Supportersvereniging FC Groningen deze club mede opgericht. Dit om meer invloed te krijgen wat betreft supporterszaken bij de KNVB en de politiek. Het afgelopen jaar stond in het teken om de organisatie goed neer te zetten (wat veel tijd kost) en er zijn vele besprekingen geweest met diverse instanties. Het belangrijkste is dat wij als SBV nu een officiële gesprekspartner zijn van zowel de KNVB als de politiek. Het initiatief van de aangesloten supportersverenigingen is omarmd in het kader “niet piepen aan de zijlijn, maar direct invloed uitoefenen op beleid waar dat maar mogelijk is.” Ook al is het vrijwilligerswerk, de extra tijd die je er in stopt buiten de tijd van je eigen supportersvereniging is zeker de moeite waard.

Een overzicht van de zaken die we met de SBV gedaan hebben:
09-09-2011 oprichtingsvergadering SBV
12-09-2011 kennismakingsgesprek met Ministerie Veiligheid en Justitie
06-10-2011 gesprek met Kamerlid over initiatief voetbalwet
17-10-2011 gesprek met clubs (supportersverenigingen) voor aansluiting
07-11-2011 gesprek met Kamerlid over de initiatief-voetbalwet
12-11-2011 bijeenkomst met de KNVB
16-11-2011 voortgang gesprek met de KNVB (Gijs de Jong)
26-01-2011 hoorzitting tweede kamer betreffende evenementenwet
13-02-2012 bestuursvergadering Heukelem
26-04-2012 bestuursvergadering Heukelem
24-05-2012 Ledenvergadering SBV in Utrecht
22-08-2012 gesprek met SV Feyenoord
28-08-2012 gesprek met minister van veiligheid en justitie over de verzwaring van de voetbalwet
02-09-2012 reactie verzonden naar aanleiding van de verstrekte informatie over de verzwaring van de evenementenwet.
24-09-2012 bestuursvergadering Heukelem
08-11-2012 Algemene Jaarvergadering SBV
Daarbuiten om de vele mail en telefonische overleggen van diverse supportersverenigingen onderling.

De initiatiefwet voetbalvandalisme heeft wat dat betreft heel veel tijd opgeslokt en wij zijn daar zeker nog niet klaar mee. Wij als SBV zijn hier niet mee akkoord gegaan en hebben deze dan ook niet getekend. Minister van Justitie Opstelten had dat aan ons en alle driehoeken in Nederland gevraagd. Waar de driehoeken weliswaar wel getekend hebben zijn wij het absoluut nog niet eens wat betreft strafmaten (soms) van kleine calamiteiten die enorm uitvergroot zullen worden naar inzicht van de driehoeken. Voor ons is dit onacceptabel.

Voorbeeld: Een wildplasser krijgt in Nederland pak hem beet 80 euro boete. Bij een wedstrijd ligt dat anders. In het extreemste geval kan dat oplopen naar 800 euro boete en een stadionverbod voor een bepaalde tijd. Deze verhouding ligt helemaal scheef. Zo willen wij er niet in staan. Er zijn meer bepalingen die wij niet accepteren. Dadergerichtheid in plaats van groepsgerichtheid zien wij ook in deze initiatiefwet nog niet duidelijk staan. Opstelten blijft ons zien als een belangrijke gesprekspartner ondanks ons negatief advies en heeft ons uitgenodigd voor aanvullende hoorzittingen om te bekijken wat er aangepast dient te worden.
Zo is er op dit moment een ontwikkeling in het zuiden van het land dat BVO’s een convenant moeten tekenen met de driehoeken en supportersverenigingen. Hierbij worden supportersverenigingen medeverantwoordelijk gesteld wat betreft de ontwikkelingen in en rond het stadion. Letterlijk staat er: “De supportersvereniging doet er alles aan om problemen veroorzaakt door supporters te voorkomen en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde in en rondom het stadion en draagt mede zorg voor een ordentelijk verloop van de wedstrijd, tevens bestrijdt het actief voetbalvandalisme en geweld.” Bij geen ondertekening hiervan wordt de BVO geen vergunning meer verleend. Men wordt min of meer gedwongen deze convenanten te tekenen.

Een slechte ontwikkeling. Dat is zeker niet de koers die wij gaan varen. Wij als Supportersvereniging FC Groningen hebben natuurlijk onze verantwoordelijkheid en hebben die opgepakt middels het Supportersplatform SBV. Vandaar uit willen wij invloed uitoefenen op een normale ongedwongen manier, zodat supporters op een prettige manier naar het voetballen kunnen. Het is niet de bedoeling dat wij politieagentje spelen c.q. als stille agenten rondlopen. Een supportersvereniging is daar niet voor in- en opgericht. En dat mag en kan je niet van vrijwilligers verwachten die een supportersvereniging runnen. Het convenant straalt onzekerheid, angst en onkunde uit hoe men met supporters en grote evenementen moet omgaan. Het is meer een maatschappelijk probleem. Je kunt Haren als voorbeeld nemen.
De aangesloten supportersverenigingen hebben afgelopen donderdagavond ook het bestuur van de SBV een dringend advies meegegeven wat betreft de speeldata/aanvangstijden. De supporters worden gek van de verschillende aanvangstijden en data. Dit geldt voor alle aangesloten supportersverenigingen. Nu Rupert Murdoch Eredivisie live overneemt zal dat zich nog verder doorontwikkelen. De KNVB zal duidelijk te verstaan worden gegeven dat de supporters hier helemaal klaar mee zijn. Het miljoenenbal zal allemaal wel, maar het zal er van komen dat voetbalstadions leeg zullen lopen. Straks wordt er meer doordeweeks gevoetbald om Eredivisie Live te pleasen. Sterker: wij vinden dat de wedstrijden weer teruggebracht moeten worden naar vaste data en aanvangstijden. Eén wedstrijd op vrijdagavond aanvang 8 uur, de helft op zaterdagavond aanvang half acht, en de andere helft gewoon op zondagmiddag half drie.

Wij overwegen om gezamenlijk met andere supportersverenigingen bij het niet doorgaan van het voorgaande in het nieuwe seizoen gericht actie te gaan ondernemen. De clubs zijn van ons, de stadions moeten vol blijven, ondanks het miljoenenbal dat daar tegenover staat. Wij willen niet zoals in het buitenland lege stadions zien hier in Nederland. Ook wij houden rekening met uit-supporters die bij nacht en ontij overal heen moeten. Is de beslissing al genomen met Murdoch zonder de Supportersverenigingen hierbij in te betrekken, dan ontstaat er een groot probleem tussen de KNVB, BVO en de Supportersverenigingen in het land. Het SBV-bestuur zal dit op de agenda zetten voor het eerst volgende overleg met de KNVB.

Tevens kwam de vraag naar ons vanuit de andere supportersverenigingen SBV over de “Centralisering expertise mindervalide voetbalsupporters”. Dit heb ik meegenomen naar Johan ten Hoove, voorzitter van de Rolly-Side. FC Groningen is in Europa een voorbeeldfunctie en Johan heeft als adviseur bij de UEFA een belangrijke inbreng daarin. Binnenkort zitten wij met de Rolly-Side om tafel om gerichter samen te werken in allerlei zaken. De andere supportersverenigingen kunnen hun voordeel hiermee doen.

Ondertussen hebben wij ook al weer de Algemene Ledenvergadering van onze eigen vereniging achter de rug. Het was drukker dan anders en dat werd bijzonder gewaardeerd door het bestuur. Ik wil alle leden hierbij bedanken voor hun inbreng die avond en ook de mensen die het forum anderhalf uur gestalte hebben gegeven Robbert Klaver, Henk Veldmate en Robert Maaskant.

Vorige week vrijdagmorgen hebben wij een goed gesprek gehad met de belastingdienst. Doordat de wet twee jaar geleden is veranderd is de Supportersvereniging nu BTW-plichtig. Tevens hebben wij afgelopen dinsdag alweer een bestuursvergadering gehad waar dit het belangrijkste onderwerp was. Na een goed advies van een accountantsbureau zijn wij vorig jaar dan ook al begonnen met een complete nieuwe inrichting van de administratie en hebben de zaak goed op de rit. Organisatorisch komt daar veel bij te kijken. Wat te denken van de hele in- en uitstroom van het Supportershome. Het is een bedrijf dat je runt en dat kost enorm veel tijd en energie voor de bestuursleden en al onze vrijwilligers.

Komende maandagavond hebben wij intern overleg over een eventueel nieuw home en 15 november een gesprek met FC Groningen hierover. Ook zijn wij bezig om extra sfeeracties in het stadion te krijgen. Ik heb ondertussen een paar goede gesprekken gehad met collega-voorzitters in den lande hierover. Ik neem dit mee in het maandelijks overleg met FC Groningen.

John Schurer
Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen