Dank aan allen 1984 – 2014 dertig jaar Supportersvereniging FC Groningen

30 jaarAfgelopen week, op 24 september, bestond de Supportersvereniging FC Groningen dertig jaar. Een lustrum om trots op te zijn. Opgericht in 1984 door supporters met een groen-witte passie. In dat jaar nemen Sietse Hofsteenge en Derk Eimers het initiatief. En wat ooit begon als een klein clubje groeit het uit tot een volwassen vereniging met ongeveer vierduizend leden.

Support en belangenbehartiging zijn de pijlers van de vereniging. Het zijn leden die iets bijzonders hebben met FC Groningen, leden die de club diep in hun hart meedragen en die ook de binding naar elkaar toe zoeken. De Supportersvereniging FC Groningen bestaat nu uit negen bestuursleden, ieder met zijn of haar eigen taak. Talloze vrijwilligers hebben zich daarbij aangesloten.

Het supportershome is tijdens de wedstrijddagen de thuisbasis en ontmoetingsplaats voor de leden. Voor en na de wedstrijd komen hier veel leden bijeen om te praten over de club, maar ook is het een sociale plek om elkaars zaken te delen. d’Olle Grieze is het clubmagazine van de Supportersvereniging die zes keer per jaar verschijnt. Facebook, Twitter en onze eigen website zijn niet meer weg te denken in het geheel. Een eigen juridische commissie, commerciële afdeling, supporterszaken, het ondersteunen van de jeugdopleiding, en het maatschappelijk project ‘lief en leed’ zijn belangrijke onderdelen. Structureel overleg, soms wekelijks, met de club. Het zijn allemaal activiteiten die ik nu even in een notendop neerzet .

Het begon op 24 september 1984 met een paar mensen met een groen-wit hart. Door de jaren heen hebben veel mensen het stokje overgenomen en doorgegeven. Een ontwikkeling die hoop ik nog vele jaren doorgaat. Ik wil als voorzitter van de SV al deze mensen (besturen en vrijwilligers) van harte danken. Die daar zo veel uren hebben ingestoken. Die met die groen-witte passie altijd weer opstaan. Die er staan in moeilijke en mooie tijden. Die FC Groningen en de SV een warm hart toedragen.

FC Groningen is een club die ook met vallen en opstaan zich heeft ontwikkeld. Een stabiele factor in de Eredivisie. Zij waren gastheer deze week van de eerste aangemelde leden in 1984 van de SV. Een prachtige en onvergetelijke dag voor deze mensen. De club stuurde deze week ons een bericht met de volgende inhoudt:

Geacht bestuur,

Namens directie en management willen wij jullie van harte feliciteren met jullie jubileum.

Een prachtige mijlpaal! Een zeer stabiele enthousiaste supportersvereniging waarop wij bij FC Groningen buitengewoon trots op zijn.

Wij wensen jullie prachtige jubileum activiteiten toe.

Met vriendelijke groet,
Namens directie en management.

Hans Nijland, Algemeen Directeur FC Groningen B.V.

Dit weekend gaan de uitnodigingen de deur uit voor wat betreft de onthulling op zaterdag 18 oktober van het beeld van Tonny van Leeuwen. Deze onthulling zal om 14.00 plaatsvinden door clubicoon Piet Fransen. Veel oud spelers die met Tonny van Leeuwen tussen 1963 en 1971 speelden zullen dan aanwezig zijn. Tevens op diezelfde middag om drie uur gaat het bestuur een receptie houden in verband met het dertig jarig jubileum. Dit alles in en om de Euroborg. Het zou mooi zijn als eerbetoon dat er veel supporters en leden van de Supportersvereniging bij deze onthulling aanwezig zullen zijn.

De keuze van het bestuur voor een beeld is eenvoudig geweest. Een groot feest met dure artiesten is maar eenmalig. Het beeld van Tonny van Leeuwen is voor eeuwig. In feite is het een cadeau aan de club van de vele vrijwilligers die de Supportersvereniging FC Groningen vanaf 1984 groot hebben gemaakt.

John Schurer Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen