Algemene Ledenvergadering – zondag 15 oktober 12:00 uur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging wordt dit jaar gehouden op zondag 15 oktober om 12:00u in het supportershome. Dit is voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap 14:30u). Tijdens de ALV is het supportershome alleen toegankelijk voor leden.

De agenda van de ALV is als volgt:

  1. Opening (12:00u)
  2. Ingekomen stukken / mededelingen
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
  4. Jaarverslag seizoen 2016-2017
  5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuwe kascommissie
  8. Bestuurssamenstelling
  9. Rondvraag
  10. Sluiting