Zie af van compensatie en geef het door. Steun de club! Klik hier.

Algemene ledenvergadering voorafgaand aan thuiswedstrijd met PSV

Ook dit jaar houdt de Supportersvereniging weer een algemene ledenvergadering. Dit jaar wordt deze gehouden op zaterdag 27 oktober om 17:00 uur in het supportershome. Dit is voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV. Die wedstrijd start om 19:45 uur.

De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt:

1. Opening (17:00 uur)
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Wijziging huurovereenkomst Supportershome.
9. Begroting en Contributie seizoen 2018-2019
10. Bestuurssamenstelling
11. Rondvraag
12. Sluiting

Tijdens de algemene ledenvergadering is het supportershome alleen toegankelijk voor leden. Zij kunnen hier het jaarverslag downloaden: alv.svfcgroningen.nl