Algemene ledenvergadering voorafgaand aan thuiswedstrijd met PSV

Ook dit jaar houdt de Supportersvereniging weer een algemene ledenvergadering. Dit jaar wordt deze gehouden op zaterdag 27 oktober om 17:00 uur in het supportershome. Dit is voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV. Die wedstrijd start om 19:45 uur.

De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt:

1. Opening (17:00 uur)
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Wijziging huurovereenkomst Supportershome.
9. Begroting en Contributie seizoen 2018-2019
10. Bestuurssamenstelling
11. Rondvraag
12. Sluiting

Tijdens de algemene ledenvergadering is het supportershome alleen toegankelijk voor leden. Zij kunnen hier het jaarverslag downloaden: alv.svfcgroningen.nl