Streep door gesprek Supportersvereniging en RvC FC Groningen

Het gesprek tussen de Supportersvereniging en de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen dat vanavond gepland stond is niet doorgegaan. Waar de RvC in eerste instantie zonder voorwaarden akkoord ging met een gesprek, werden later aanvullende voorwaarden gesteld, zoals de (online) aanwezigheid van zowel de perschef van FC Groningen als de algemeen directeur. Die laatste voorwaarde kon niet van tafel en was een harde eis.

Dit gaat wat ons betreft voorbij aan de insteek die wij als Supportersvereniging voor ogen hebben. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de RvC niet zonder voorwaarden in gesprek met supporters wil. Dit versterkt ons beeld dat de RvC onvoldoende urgentiebesef heeft van de enorme crisis waarin FC Groningen zich bevindt. Hierdoor hebben wij als Supportersvereniging geen kennis kunnen nemen van de visie die de RvC heeft om de club uit de huidige malaise te halen.

Door deze gang van zaken kan de Supportersvereniging niet anders dan de RvC beoordelen op de dramatische resultaten van de afgelopen drie jaar. Daarom zeggen wij als bestuur van de Supportersvereniging het vertrouwen in de RvC op.