Supportersvereniging presenteert beleidsplan

In de afgelopen maanden heeft voorzitter John Schurer zich beziggehouden met het schrijven van een beleidsplan voor de Supportersvereniging. Het bestuur van de vereniging realiseert zich dat in deze tijd de slogan “besturen is vooruitzien” onmiskenbaar van toepassing is. In de huidige tijd van snelle veranderingen in de maatschappij is de vereniging zich bewust van de risico’s, maar vooral ook van de kansen die zich gaan voordoen. De Supportersvereniging wil vooruitzien.

Een goed en gedegen beleidsplan, geïnspireerd door de inbreng van leden, ligt hieraan ten grondslag. Vanaf vandaag is het beleidsplan voor iedereen te downloaden en in te zien.

Download Beleidsplan Supportersvereniging FC Groningen 2010 – 2015 (PDF, 379 kb)