Maandag 3 oktober: Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging komt er weer aan. De vergadering wordt gehouden op maandag 3 oktober 2011 in het Supportershome. De aanvang is 19.30 uur. Het bestuur van de vereniging zal het afgelopen verenigingsjaar uitgebreid bespreken en kondigt toekomstige ontwikkelingen aan. Na afloop is er zoals gewoonlijk een forum. Het bestuur van de vereniging hecht er veel waarde aan, dat zoveel mogelijk leden zich laten zien en horen op de Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk bepalen namelijk de leden wat er wel en wat er niet gebeurt binnen de vereniging.

Leden kunnen zich op de avond laten informeren, hun mening verkondigen en als klankbord dienen voor het bestuur.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2010
4. Jaarverslag seizoen 2010-2011
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering, zo rond de klok van 21.00 uur, wordt er weer een forum gehouden over het wel en wee bij FC Groningen. Gasten zijn algemeen directeur Hans Nijland, technisch directeur Henk Veldmate, een speler van FC Groningen en Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken. Laatstgenoemde is bijzonder geïnteresseerd in problemen waar supporters vaak mee te maken krijgen en wil daar vanuit de politiek verbeteringen in aanbrengen in samenwerking met het onlangs opgerichte Supportersplatform Betaald Voetbal.

Dus noteer maandag 3 oktober in je agenda. Als lid van de Supportersvereniging FC Groningen kun je op de Algemene Ledenvergadering je stem laten horen. Een belangrijke stem!