Burgemeester Peter den Oudsten te gast op de ALV

De algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging vindt plaats op zaterdagmiddag 31 oktober, de aanvang is om 15:30u. Het is voor de leden van de SV mooi te combineren met het bezoek aan de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle die aansluitend om half zeven begint. De jaarvergadering duurt circa een uur met aansluitend een gastspreker.

Gastspreker
Op dit moment is er een gezonde discussie gaande over allerlei supporterszaken in Nederland. Dat is alleen maar goed. Kritisch en met een open houding kan dit alleen maar leiden tot oplossingen.

Wij hebben met de gemeente regelmatig contact met betrekking tot supporterszaken. In het verlengde hiervan en in het kader van de recente ontwikkelingen lijkt het ons verstandig om een uiteenzetting te geven hoe het in Nederland er op dit moment voor staat: De ontwikkelingen van dit moment en de langetermijnvisie van clubs, gemeenten en de KNVB.

De Supportersvereniging heeft daarom burgemeester van Groningen Peter den Oudsten gevraagd om een uiteenzetting geven hoe diverse zaken er voor staan. Wel of geen combiregelingen, de politie-inzet bij wedstrijden, andere vervoersregelingen en het ontvangen van supporters van andere clubs komen allemaal voorbij. Belangrijk om te weten hoe de bestuurders denken en handelen naar de toekomst toe.

Burgemeester den Oudsten heeft zich daarbij tijdens zijn vorige dienstverband in Enschede een progressief bestuurder getoond. Zo schafte hij in de Grolsch Veste bij bepaalde wedstrijden onder meer de lexaanwanden rondom het uitvak af.

Dit alles vindt plaats in het Supportershome welke tot kwart over vijf dan ook alleen toegankelijk is voor alleen de leden van de Supportersvereniging. Alle leden zijn dan ook van harte uitgenodigd voor onze ledenvergadering.

Agenda

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening (15:30u)
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
 4. Jaarverslag seizoen 2014-2015
 5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Installatie adviesraad
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Circa 16:45 uur: Gastspreker Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen.

Drankjes tijdens de ALV (van onze vernieuwde tapinstallatie) worden aangeboden door de Supportersvereniging.