Supportersvereniging FC Groningen maatschappelijk betrokken bij het Leger des Heils

Het bestuur en de vrijwilligers van de Supportersvereniging FC Groningen gaat op 17 december aan 50 deelnemers van het Leger des Heils een 3-gangendiner aanbieden in het Noordlease Stadion. Gezinnen die ver onder de armoedegrens leven, waarbij sommigen door allerlei omstandigheden werkelijk helemaal niets meer hebben. Kinderen die vanwege onveilige situaties uit huis geplaatst zijn. Mensen waarbij eenzaamheid de orde van de dag is en/of mensen die thuis- of dakloos zijn. Een breed spectrum aan moeilijke situaties. In hetzelfde weekend wordt ook kleding voor het Leger des Heils ingezameld. Daarvoor plaats het Leger des Heils kledingcontainers van ReShare op de parkeerplaatsen en bij het stadion.

De Supportersvereniging van FC Groningen wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving, door op te komen voor en het verlenen van (materiële en immateriële) hulp aan de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. In woord en daad wil de Supportersvereniging laten zien dat ook deze mensen er mogen zijn en er toe doen. Ook bij ons. Het bestuur beseft dat voor heel veel mensen gewone dingen niet is weggelegd. Daarbij maakt het voor ons niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Het Leger des Heils staat voor vasthoudendheid, laagdrempeligheid, samenhangend en zingevingsgericht.  Het Leger des Heils gaat voor herstel van het gewone leven. Uitgaan van de mogelijkheden en talenten van ieder mens. Iedereen heeft recht op een volwaardige deelname in de samenleving, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Deelnemers van het Leger des Heils ervaren vaak meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Er is bijvoorbeeld sprake van dakloosheid, verslaving en psychische problemen, ze hebben schulden, er is geen sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Vaak hebben ze geen baan, geen zinvolle invulling van de dag. Een aantal komt vaker in aanraking met justitie. Ze missen soms elk perspectief in het leven!

Er zijn  50 deelnemers van het Leger des Heils uitgenodigd om 17 december naar het stadion te komen. Het gaat o.a. om mensen uit Oosterparkwijk, een plek waar FC Groningen een geschiedenis mee heeft. Het gaat om Groningers uit diverse andere wijken en mensen die zwerven door Groningen. Vrijwilligers van de Supportersvereniging FC Groningen gaan deze mensen ontvangen en bedienen. Alles zal worden omlijst in een warme kerstsfeer en zal plaats vinden in het Noordlease stadion. FC Groningen heeft de Supportersvereniging haar volle medewerking hierin gegeven en faciliteren op allerlei vlakken, waaronder een rondleiding in het stadion alsmede een bezoek aan de wedstrijd FC Groningen – Go-Ahead Eagles op 18 december. Voor de wedstrijd zal een grote kledinginzamelingsactie worden gehouden. Er zal vanaf vrijdag een grote zeecontainer staan op de Boumaboulevard aan de Kolenmuur. Op zondag worden vanaf de middag op P3 aan de Bornholmstraat ook nog een aantal rolcontainers worden geplaatst. De supportersvereniging van FC Groningen doet een beroep op al hun supporters om kleding, die men niet meer gebruikt mee te nemen naar de wedstrijd en deze te doneren in één van de containers. Broeken, jassen, schoenen en andere kleding is welkom. Het Leger Des Heils kan dit -zeker nu het winter is- heel goed gebruiken. Alle deelnemers aan het diner krijgen van het Leger des Heils een gratis setje nieuwe kleding. Die mogen ze zelf komen uitzoeken in de RESHARE STORE in Groningen. Het Leger des Heils laat niemand in de kou staan, u toch ook niet?

John Schurer Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen

Renate Harkema communicatieadviseur Leger des Heils