Vragen, vragen, vragen

Vanmorgen werd bekend dat Gerard Kemkers de club gaat verlaten. Kemkers en de club konden het niet eens worden over de nieuwe invulling van het takenpakket en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Dit roept heel veel vragen op.

Bij ons van het bestuur van de SV als ook bij de andere geledingen en supporters. Te lezen op de sociale media, maar we krijgen ook treffende (en ook wel pijnlijke) mails van supporters. Een klein stukje uit een mail willen we citeren, omdat dit een gevoel is wat we vaak horen en heel treffend verwoord is.

Ik schrijf je deze e-mail naar aanleiding van het vertrek van Gerard Kemkers bij FC Groningen, maar eigenlijk is de reden dat ik deze mail stuur een grote optelsom van onsamenhangende beslissingen met betrekking tot het te voeren beleid en de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt met de achterban. Ik merk zowel bij mijzelf als mijn directe omgeving, dat de binding met de club, langzaam minder wordt. En dat is een trieste constatering. Ik heb al jaren een seizoenkaart, ook in de periode voor en na de degradatie, maar altijd heb ik binding en beleving gevoeld met de club. Alles willen weten, zoveel mogelijk wedstrijden bezoeken. Maar dat ebde de afgelopen jaren langzaam weg. En in tegenstelling tot wat Hans Nijland vaak stelt, heeft dat wat mij betreft weinig te maken met Fox Sports of het vertoonde spel.

Als supporter heb ik om verschillende redenen het gevoel dat er een loopje met je wordt genomen. Het ene moment willen we ons afficheren als ‘groene club’, maar zodra de hoofdsponsor afscheid neemt hoor en zie je daar niets meer van terug. Er wordt een ambitieuze obligatielening aangeboden die niet van de grond komt. Er is de mogelijkheid om te investeren in de realisatie van het plan “2018 – talenten op 1”, maar de houders van een 5-jarenkaart worden al snel niet meer meegenomen in de communicatie over de realisatie van de doelstellingen. Er wordt vol ingezet op de ontwikkeling van een topsportklimaat, maar inmiddels zijn de kopstukken die het beleid moeten bepalen vakkundig de organisatie uitgewerkt… De waan van de dag lijkt te regeren, maar de mening van de supporters en de binding van supporters met de club wordt volledig uit het oog verloren. De club lijkt van een voetbalclub te zijn veranderd in een omzet gedreven organisatie. Ik ben er van overtuigd dat Hans Nijland vanuit goede intenties de club leidt, maar ik denk ook dat er inmiddels een ongezonde situatie is ontstaan binnen de directie van onze club.

Pijnlijk om te lezen. Vooral omdat het niet “gewoon” roeptoeteren op social media is, maar een soort hartenkreet van een echt betrokken supporter. En ook pijnlijk omdat we heel veel van deze geluiden horen.

Als twee partijen een groot verschil van inzicht hebben over het te voeren beleid en daar niet uitkomen, moet men inderdaad afscheid van elkaar nemen. Maar de vragen die leven gaan vooral over de vraag of dit wel nodig was. Vier jaar geleden is een traject in gang gezet met talenten op 1 en het topsportklimaat. Dat er in Groningen nog veel te verbeteren valt op dat gebied bleek wel toen Hans Hateboer naar Atalanta vertrok. Kort daarna gaf hij aan nog nooit zo hard getraind te hebben en hij ontwikkelt zich in Italië enorm. Kemkers is hiervoor 3,5 jaar geleden verantwoordelijk gemaakt als Manager Topsport en Talentontwikkeling en het Topsportzorgcentrum is bijna gereed. Gerard Kempers kreeg de vrije hand om het op zijn manier te doen. Casper Dekker werd aangesteld als verantwoordelijke voor de jeugdopleiding. De vruchten van het beleid zijn al zichtbaar. Reis en v.d. Looi zijn al vaste basisspelers te noemen en Absalem, Breij en Kramer kloppen op de deur van het eerste. Waarom wordt dan afscheid genomen van de heren? En waarom moet opeens de organisatiestructuur (Kemkers onder Jans, wat nu niet zo is) gewijzigd worden en worden de taken en bevoegdheden van Kemkers beknot? Aangegeven wordt dat er niets aan het beleid verandert en dat Kemkers ontzettend goed werk levert en een op en top professional is. Moet hij dan alleen om die organisatiestructuur weg? Waarom?

Kortom, er zijn heel veel zorgen om onze club en zoveel vragen. Wat gebeurt er straks met het Topsportzorgcentrum? Wie wordt Hoofd Opleiding? Hoe en door wie gaat het topsportklimaat vorm gegeven worden? Hoe gaat de FC zich onderscheiden van andere clubs? Wat is de rode draad voor de toekomst en hoe komen we daar?

Het zou voor de rust onder de supporters goed zijn als er een duidelijk verhaal komt. Het bestuur van de vereniging wil net als alle FC Groningen supporters geïnformeerd worden. Want als je supporters zoals die van de email gaat verliezen, dan verlies je je ziel.

Bestuur supportersvereniging FC Groningen