Pyro-discussie: ‘We zijn er nog lang niet’

De afgelopen weken stonden voor voorzitter John de Jonge van de Supportersvereniging van FC Groningen in het teken van vuurwerk. Zoals jullie weten hangt FC Groningen een forse straf boven het hoofd bij een volgend vuurwerkincident. Bij een thuiswedstrijd een lege Noordtribune en een forse geldboete, bij een uitwedstrijd een wedstrijd zonder publiek in het uitvak

Alvast excuses voor het lange verhaal. Dit onderwerp is nou eenmaal niet in een paar zinnen weer te geven, zonder nuanceringen te plaatsen. Daarvoor is het te belangrijk, ook gezien de consequenties die dit voor supporters en clubs kan hebben.

Door: John de Jonge

‘Ik kwam een tijdje terug op Twitter in een discussie terecht met Michael van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB en voorzitter van de Stadion en Veiligheidscommissie van de UEFA. De discussie op Twitter spitste zich vooral toe op de vraag wat nu precies vuurwerk is. Hij nodigde mij vervolgens uit voor een gesprek, waar ik op ben ingegaan. Voor de wedstrijd FC Groningen – ADO Den Haag heb ik samen met een andere FC-supporter en voorzitter Jacco van Leeuwen van Haagsche Bluf (Supportersvereniging ADO Den Haag) in de Euroborg met hem gesproken.’

Jacco van Leeuwen (voozitter Haagsche Bluf), John de Jonge en Michael van Praag.

‘Van Praag startte het gesprek door een misverstand uit de weg te ruimen. Wat de UEFA volgens hem bedoelt met pyrotechnics, is knalvuurwerk, vuurpijlen, nitraatbommen en fakkels. Kortom, het hele scala. Wanneer wij als supporters over pyro praten, gaat het om de sfeerverhogende fakkels en rook. Het is voor ons als supporters heel belangrijk om dit onderscheid duidelijk te maken, want ook wij zijn uiteraard tegen knalvuurwerk of het gooien van fakkels op het veld. Vervolgens liet Van Praag een filpmje zien met allerlei incidenten die wij ook verafschuwen, zoals het schieten van vuurpijlen in het vak van de tegenstander en het gooien van vuurwerk op spelers. Daarover hoefden we dan ook niet te discussiëren.’

Criminalisering
‘Vervolgens ging het over de straffen die opgelegd worden. Wij gaven aan dat we tegen het straffen van complete tribunes of vakken zijn. Van Praag gaf aan dat de KNVB daar niet over beslist, maar de onafhankelijke tuchtcommissie. Juist de clubs zelf hebben ingestemd met dit soort maatregelen. Persoonlijk was hij er ook geen voorstander van, omdat het willekeur is en zo’n maatregel de goedwillende supporter ook treft. Aangedragen werd dat door het strenge verbod op pyro en de criminalisering ervan, supporters nu juist onder doeken verdwijnen en gemaskerd hun sfeerverhogende acties houden. Bovendien is er sinds de strengere maatregelen die op 14 januari zijn ingevoerd juist meer vuurwerk op de tribunes te zien dan ooit het geval is geweest.’

Bij Brann Bergen, Austria Wien, FC Basel en Orlando City is pyro wel toegestaan. Het kan blijkbaar wél

John de Jonge – Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen

‘Het laatste argument dat op tafel kwam is de juridische kant van het verhaal, de aansprakelijkheid. Bij misbruik in een eventuele gedoogsituatie kan de schade enorm oplopen. Stel dat een voetballer een fakkel in zijn nek krijgt en daardoor zijn carrière moet beëindigen. De bestuurder van de voetbalclub in kwestie is dan aansprakelijk en kan zelfs voor de strafrechter worden geleid. Hierop hebben we aangegeven dat er toch clubs zijn die pyro wel toestaan, zoals Brann Bergen, Austria Wien, FC Basel en Orlando City. Volgens ons is het dan goed om te onderzoeken hoe deze clubs de zaken geregeld hebben. Want het kan blijkbaar wel.’

‘Na een gesprek van ruim uur gingen we uit elkaar, zonder toezeggingen of oplossingen. Een week later zouden we Van Praag weer zien op het Supporterscongres in Zeist, waar hij één van de deelnemers was in een forum met hetzelfde onderwerp.’

Supporterscongres in Zeist
‘Op dat Supporterscongres in Zeist, op 23 maart, kwamen we Van Praag zoals gezegd weer tegen. Hij zat samen met een bestuurslid van het Supporterscollectief Nederland, een vertegenwoordiger van de politie en Jan Bluyssen (Manager competitiezaken van de KNVB) in een panel waarbij over pyro gesproken werd. Het hele verhaal van Van Praag was een kopie van het gesprek in de Euroborg: hij liet weer hetzelfde filmpje zien, sheets met temperaturen van fakkels en begon over de aansprakelijkheid.’

Tijdens het congres kon gereageerd worden op stellingen en dat had de bovenstaande resultaten als gevolg.

Denigrerende houding
‘Een groot verschil met ons persoonlijke gesprek was de houding van Van Praag. Op het congres had hij een denigrerende houding richting de aanwezige supporters, met als dieptepunt dat hij iemand voor wijsneus uitmaakte, terwijl er een gewone respectvolle vraag werd gesteld. Voor een aantal aanwezigen was dat het sein om de zaal te verlaten. Overigens was de houding van Jan Bluysse van de KNVB wél gericht op het starten van een open discussie. Tijdens de discussie konden alle aanwezigen ook reageren op stellingen, dit gaf een redelijk duidelijk beeld wat supporters vinden.’


Tijdens het congres kon gereageerd worden op stellingen en dat had de bovenstaande resultaten als gevolg.

Vuurwerkexperts
‘Er kwam een aantal interessante voorstellen aan de orde in de discussie, zoals het idee om een aantal supporters bij een club op te leiden tot vuurwerkexperts en hen verantwoordelijk te maken voor pyro-acties. Of het aanwijzen van een deel van het stadion waar veilig pyro afgestoken kan worden, zodat de provincie daar een vergunning voor kan afgeven. Conclusie is dat we er nog lang niet zijn en dat supporters samen met de clubs, justitie en KNVB in gesprek moeten blijven om het dilemma van de sfeerverhogende pyro op te lossen.’