Reminder: zaterdag ingelaste Algemene Ledenvergadering

Zoals al eerder was aangekondigd, vindt er zaterdag 6 april voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen – Excelsior een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Reden van deze bijeenkomst is de mogelijkheid om het Supportershome te kunnen uitbreiden met een extra ruimte. 

Gelet op het investeringsbedrag, is er een goedkeuring van de leden tijdens de ALV nodig. Alle leden van de Supportersvereniging worden hierbij nogmaals uitgenodigd om de ALV zaterdag bij te wonen. Deze zal van start gaan om 17:30 uur.

Documenten inzien
Ben je lid van de Supportersvereniging? Dan kun je de documentatie voor de ALV via deze weg alvast inzien door de gevraagde gegevens in te vullen. Heb je geen incassomachtiging afgegeven? Dan kun je bij de IBAN-check 000 invoeren.

Agenda
17:30 uur: Inloop, bezichtigen nieuwe ruimte en inzage van documenten
17:45 uur: Opening vergadering en sluiting intekenlijst, met daarna:

– Mondelinge toelichting op plannen door bestuur
– Gelegenheid tot stellen van vragen
– Stemming: ‘Gaat vergadering akkoord met inhoudelijke en financiële plannen mbt uitbreiding Supportershome’ 
– Sluiting ALV (circa 18:15 uur)

Let op: Intekenen is noodzakelijk om te kunnen stemmen. Kom op tijd, de deur van ’t home wordt gesloten na de start van de vergadering.