Verklaring kort geding Supportersvereniging FC Groningen

De Supportersvereniging FC Groningen spant een kort geding aan tegen de club FC Groningen. Middels deze verklaring willen wij uitleggen waarom wij geen andere keus hebben.

FC Groningen heeft op 20 juni 2019 een schikkingsvoorstel gekregen van de aanklager betaald voetbal van de KNVB. In dit voorstel krijgt de club een boete van 15.000 euro en seizoenkaarthouders van vak F mogen de wedstrijd FC Groningen – FC Twente niet bijwonen.  Letterlijk is dit als volgt verwoord:

– Het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB vier weken na 27 juni 2019, waarbij de personen die een seizoenkaart hebben voor vak F geen toegang mogen hebben tot het stadion. Het betreffende vak zal tijdens de wedstrijd leeg moeten blijven.

Dit betekent dat FC Groningen zelf organisatorisch alles dient te bewerkstellingen om het spelen van de bovengenoemde thuiswedstrijd van het eerste elftal van FC Groningen zonder de specifiek aangegeven supporters te realiseren. De wedstrijdorganisatie dient daarop te zijn afgestemd en het is aan de club om daar de juiste invulling aan te geven.

De club heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd en naar aanleiding van de straf heeft de club FC Groningen een aantal maatregelen opgelegd aan supporters van vak F. Zij mogen bijvoorbeeld geen losse kaart kopen voor de betreffende wedstrijd. Doen zij dit wel dan lopen zij de kans op een stadionverbod. Ook mogen zij pas na de wedstrijd tegen FC Twente verhuizen naar een ander vak.

Op het moment dat de strafeis van de aanklager betaald voetbal bekend werd, hebben wij als Supportersvereniging FC Groningen meteen juridisch advies ingewonnen bij onze advocaat Christian Visser. De straf voelt namelijk zeer onrechtvaardig, omdat heel veel supporters gestraft worden die helemaal niets met het vuurwerk te maken hebben gehad de betreffende wedstrijden tegen Heracles en Ajax. De Noordtribune is ongeplaceerd en veel mensen staan niet op het vak waar ze een kaart voor hebben.

Er wordt groepsgewijs gestraft (279 mensen hebben een seizoenkaart op vak F) terwijl duidelijk is dat maar een klein aantal mensen het vuurwerk heeft afgestoken. Daarbij is er ook geen enkele zekerheid of de mensen die wel vuurwerk hebben afgestoken gestraft worden, je hoeft immers geen kaart voor vak F te hebben om daar tijdens de wedstrijd te staan. De kans is reëel dat er onder de groep gestrafden niemand is die vuurwerk heeft afgestoken.

Wij hebben een aantal keren met directeur Wouter Gudde en clubadvocaat Wim Entzinger om tafel gezeten en telefonisch contact gehad over de maatregelen. Helaas komen wij er onderling niet uit. FC Groningen verwacht dat wanneer ze de maatregelen aanpassen, zij een hogere straf krijgt. Ze hebben een aantal handreikingen gedaan, maar bij iedere optie bleven de gedupeerde seizoenkaarthouders uitgesloten van het bezoeken van de wedstrijd, hetgeen voor ons een principekwestie is.

In de algemene voorwaarden van FC Groningen staat niets vermeldt over de gevolgen van een eventuele straf opgelegd door de tuchtcommissie.  Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat een supporter een seizoenkaart koopt. Zo gaf FC Groningen na de straf aan dat er geen restitutie zou plaats vinden. Wij hebben aangegeven dat de club dat in onze ogen wel dient te doen op basis van die algemene voorwaarden. Maar supporters zitten niet te wachten op compensatie, die willen gewoon naar de wedstrijd kunnen gaan. Daarvoor koop je namelijk een seizoenkaart.

De club kan van 44 seizoenkaarthouders van vak F bewijzen dat ze vorig jaar én geen seizoenkaart voor de Noordtribune hadden én geen enkele wedstrijd een losse kaart voor de Noordtribune hebben gekocht. Deze 44 kunnen de wedstrijd tegen FC Twente wel bijwonen. De club heeft daar bevestiging van gekregen van de aanklager betaald voetbal. Dat is mooi maar voor ons nog steeds niet voldoende. Dan wordt nog steeds een hele grote groep supporters onterecht gestraft.

Een ander punt in de algemene voorwaarden is dat supporters een account kunnen aanmaken op mijn.fcgroningen.nl en hun seizoenkaart kunnen verplaatsen. Volgens ons kan de club daar de seizoenkaarthouders van vak F niet van uitsluiten. Wederom omdat er niets over vermeld staat in de algemene voorwaarden. De club wijst echter op de door de aanklager opgelegde straf, die deze optie niet toestaat. Wij zijn van mening dat de aanklager niets te zeggen heeft over een overeenkomst tussen club en supporter.

We gaan dan ook tot een kort geding over. Wij vinden dat de club op basis van de algemene voorwaarden de supporters met een seizoenkaart vak F de mogelijkheid moet bieden om hun plek te verplaatsen naar een ander vak. Wanneer zij daar gebruik van maken dan hebben zij ook gewoon recht op toegang tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Want op het moment van de wedstrijd hebben zij dan namelijk een seizoenkaart voor een ander vak dan vak F.

Maar waarom een kort geding tegen onze eigen club? Wij kunnen niet anders. Supporters en hun vertegenwoordigers, de supportersverenigingen, kunnen niet de KNVB of de tuchtcommissie dagen. Dit hebben we in 2014 geprobeerd toen we tegen een collectieve straf beroep aantekenden bij de KNVB (Cambuur – FC Groningen). Hierbij is de Supportersvereniging niet ontvankelijk verklaard. Omdat je als supporter een overeenkomst hebt met de club op het moment dat je een seizoenkaart aanschaft, is dit juridisch de enige mogelijkheid om deze straf van tafel te krijgen.

Ondanks dat we nu onbedoeld tegenover de club staan is ons achterliggend belang dat wij fel tegen het collectief straffen in het betaalde voetbal zijn. De KNVB heeft het in alle beleidsstukken over een dadergerichte aanpak, maar we zien steeds meer dat hele groepen supporters uitgesloten worden van het bezoeken van wedstrijden. Hierbij staat vast dat het overgrote deel part nog deel aan een overtreding heeft. Wij hopen met het kort geding dan ook aan te geven dat het collectieve straffen tegen elk gevoel van rechtvaardigheid in gaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat het ook vragen oproept bij onze eigen achterban. Procederen tegen de club die we zo ontzettend liefhebben. Een club met een nieuwe directeur die de straf opgelegd krijgt en uit moet voeren. Deze beslissing hebben we daarom ook niet zomaar genomen. Op papier kun je dit procederen tegen je eigen club noemen, in de praktijk is het tegen het beleid van het lukraak onschuldige mensen straffen. Mensen die supporter zijn van FC Groningen, supporters waar een Supportersvereniging voor wil en moet staan. Dat is ons bestaansrecht.

Hopelijk krijgt het recht zijn beloop zodat supporters, niet alleen die van FC Groningen, naar het stadion kunnen gaan zonder gestraft te worden voor andermans daden. Zo werkt het in de “gewone” maatschappij. Waarom in het voetbal dan niet?