Uitleg demonstratie

Morgen demonstreren we van 12.30 tot 13.30 uur bij het uitvak van het Abe Lenstra Stadion tegen de belachelijke beslissing van de burgemeester van Heerenveen om nog maar 600 man toe te laten. Jullie kunnen je aanmelden via demonstratie@svfcgroningen.nl. Er kunnen maximaal 249 mensen mee, want daarboven moeten we een vergunning aanvragen. Bij 249 of minder is aanmelden genoeg zoals we nu hebben gedaan.

In tegenstelling tot de wedstrijd mogen we nu wel met de auto afreizen, zie voor rijroute hieronder. Wel moet je een parkeerkaart voor je voorruit leggen, die wordt jullie vanavond of morgenvroeg gemaild. Enkele regels die gelden bij de demonstratie:

 1. Deelnemers aan de demonstratie verzamelen op zondag 22 januari 2023 vanaf 12.30 uur op de Stadionweg te Heerenveen (t.h.v het uitvak);
 2. De demonstratie vindt statisch plaats op de rotonde van de Huismanstraat, Stadionweg en Jonkmanplein. Hier bevindt zich het demonstratievak;
 3. De demonstratie vindt plaats op zondag 22 januari 2023 van 12.30 uur t/m uiterlijk 13.30 uur;
 4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat de groep demonstranten zich verplaats buiten het demonstrantenvak.

Nadere voorschriften

 1. U draagt er zelf zorg voor dat de demonstratie ordentelijk zal verlopen. Onderdeel hiervan is dat u ervoor zorgdraagt dat er geen grote aantallen personen zich spontaan bij uw demonstratie aansluiten, waardoor er risico’s voor de openbare orde en veiligheid kunnen ontstaan;
 2. De demonstranten dienen in bussen of auto’s naar Heerenveen te komen, waarna de voertuigen geparkeerd worden op de Stadionweg (t.h.v. het uitvak);
 3. U dient de Stadionweg via de Atalantastraat op te rijden;
 4. De voertuigen dienen herkenbaar te zijn als ‘demonstrantenvoertuigen’, door dit bijvoorbeeld deugdelijk kenbaar te maken achter het voorraam van de voertuigen;
 5. Strafbare gedragingen zijn niet toegestaan;
 6. Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of (verkeers)veiligheid moet u opvolgen;
 7. U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers;
 8. De vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddingsdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven;
 9. Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan;
 10. Stokken, stangen en andere voorwerpen die functioneel en ten behoeve van de demonstratieve uiting onlosmakelijk zijn verbonden aan spandoeken, vlaggen en foto/tekstborden, zijn niet toegestaan;
 11. Het is verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;
 12. U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten;
 13. U moet de door mij, de politie en mijn toezichthouders gegeven aanwijzingen/voorschriften te allen tijde in acht nemen.

Uiteraard is het de bedoeling om een vreedzaam protest te houden, om de waanzin van de maatregel kracht bij te zetten. Dit kan alleen als we ons ook aan bovenstaande regels houden. Anders schieten we in onze eigen voet en geven we ze een stok om mee te slaan. 

We hopen op veel aanmeldingen, kom voor de toekomst van ons mooie voetbal. Anders zien we misschien wel een toekomst voor ons zonder uitpubliek in Nederland en dat moeten we niet accepteren. Dus meld je aan via demonstratie@svfcgroningen.nl